تبلیغات
گنجه - :شگفتی های نماز ،

چنانچه یک رکعت نماز کامل خوانده شود اسم زیبای پیامبر یعنی ” احمد” شکل میگیرد … با دقت به تصویر پایین دقت کنید که اگر حالات نماز را در کنار هم به صورت خطی قرار دهیم نام ” احمد ” شکل میگیرد…


متفاوت ترین پست سایت ، 11سپتامبر را فراموش نکنید!!! متفاوت ترین پست سایت ، 11سپتامبر را فراموش نکنید!!!