تبلیغات
گنجه - لا حول و لا قوة الا بالله

از امام صادق (علیه السلام) نقل است كه پیامبر (صلی الله علیه وآله) فرموده اند: هر كس كه

فقر به او روى آورد، این ذكر را زیاد بگوید: لا حول و لا قوة الا بالله.