تبلیغات
گنجه - جوک

دختره میره تعلیم رانندگی ... ازش میپرسند چطور بود ؟

میگه : بد نبود ! اما معلمش خیلی مذهبی بود.

میگن : واسه چی؟

میگه : والا من هر كاری میكردم هر جایی میپیچیدم

میگفت : یا اباالفضل ...یا حضرت عباس...یا امام حسین.
برچسب ها : تعلیم رانندگی/جوک / معلم / ،