تبلیغات
گنجه - آیا میدانید؟

ایا میدانید خنده موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود؟

آیا میدانید اب داغ زود تر از اب سرد یخ میزند؟

آیا میدانید رادیم گرانترین فلز است؟

آیا میدانید بى‌خوابى سریعتر از بى‌غذایى موجب مرگ آدمى

می‌‌شود؟


برچسب ها : آیا میدانید؟ خنده/خواب/یخ/تقویت سیستم ایمنی ،