تبلیغات
گنجه - پـَـَـ نــه پـَـَــــ

رفتم داروخونه، میگم باند دارین؟ میگه باند پانسمان؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ باند فرودگاه ! میخوام فرود بیام !


برچسب ها : پ ن پ/باند فرودگاه/ گوش ،