تبلیغات
گنجه - من باورم نمی شودنور سریع السیر ترین چیز در دنیاست .

 سرعت نور سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است .

یعنی آن که نور می تواند درمدت یک ثانیه هفت بار دور کره زمین را طی کند!