تبلیغات
گنجه - سئوال

چرا قرآن به زبان عربی نازل شده است؟

جواب : از آنجایی که خداوند آخرین پیامبرش را دربین مردم حجازوشهرهای مکه ومدینه بر انگیخته بود،
 پس قرآن هم باید به همان زبانی باشد که آن ها بفهمند.
(سوره یوسف آیه 2)

برچسب ها : قرآن / مکه / مدینه/ حجاز/آخرین پیامبر/زبان عربی ،