تبلیغات
گنجه - چای گیاهی

عصاره های خالص گیاهی را می توانید به مقدارکم به چای داغ اضافه نموده

تا استرس و تنش ناشی  از سردرد را تسکین دهد

و بدین وسیله خواب آسوده ای را فراهم نماید.
برچسب ها : چای گیاهی / دارو/ سردرد/استرس/خواب راحت/ ،