تبلیغات
گنجه - اتاق گرد

می خواستن غضنفر رو شکنجۀ روحی بِدَن ،

می فرستنش تو یک اتاق گرد ،

میگن برو یک گوشه بشین.

(مواظب باشید ازدیدن این عکس سرتان گیج نرود)

جالبه نه؟