تبلیغات
گنجه - چشمه ی سمی

کدامین چشمه سمّی شد که آب از آب می ترسد؟

و حتّی ذهن ماهیگیر از قلّاب می ترسد؟

گرفته دامن شب را سکوتی آنچنان مبهم

که خواب از پلک و پلک از چشم و چشم از خواب می ترسد.برچسب ها : چشمه ی سمی ،