تبلیغات
گنجه - چای سیاه

  محققان اعلام کردند که نوشیدن یک فنجان چای سیاه در روز موجب کوچک شدن و از بین

رفتن سلولهای سرطانی می شود و می تواند به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک کند. چای

سبز و چای سیاه مملو از آنتی اکسیدان هایی است که می توانند با مولکول های مضری که

در بدن جمع می شوند مبارزه کنند و آنها را از بین ببرند.